Domov pro seniory

Snez_01

Navrhovaná novostavba objektu je umístěna v klesající jižní části pozemku. Novostavba ve dvou rozdílných úrovních navazuje na okolní zahradu. Je využita svažitá a obtížně přístupná část parcely, přičemž se nabízí nezastíněný výhled do krajiny. S hlavním objektem domova je propojena pomocí spojovacího můstku. Nadzemní spojovací můstek do hlavní budovy spojuje novostavbu přímo s hlavním komunikačním jádrem, které navazuje na hlavní vstupní prostory a jídelnu.
Domov pro seniory je pětipodlažním objektem. Dispozičně je novostavba řešena jako dvojtrakt. Severní trakt slouží jako komunikační prostor, v jižním traktu jsou umístěny pokoje. V blízkosti hlavního komunikačního jádra je série pokojů přerušena společenskou místností s kuchyní.

Projekt
2011
Realizace
2013
Místo
Praha
Spolupráce s
7s