Služby

Nabízíme spolupráci s investorem od prvotního investičního záměru až po vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace. Od architektonické studie přes dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, až po realizační dokumentaci.

V průběhu zpracování projektové dokumentace zajišťujeme řízení projektu a koordinaci profesí z pozice hlavního inženýra projektu. V rámci komplexní nabídky vyřizujeme potřebná povolení stavby. Během realizace stavby provádíme autorský, případně technický dozor stavby.

  VM_01