Služby

Ponúkame spoluprácu s investorom od prvotného investičného zámeru až po vyhotovenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie. Od architektonickej štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, až po realizačnú dokumentáciu.

V priebehu zpracovania projektovej dokumentácie zabezpečujeme riadenie projektu a koordináciu profesií z pozície hlavného inžiniera projektu. V rámci komplexnej ponuky vybavujeme potrebné povolenia stavby. Počas realizácie stavby vykonávame autorský dozor, prípadne technický dozor investora.

  VM_01