O mne

Ladislav Baran

PRAX
2011 – 2014
spolupráca s XG 28
2010 – 2011
spolupráca s architektonickou kanceláriou 7s
2003 – 2010
spolupráca s architektonickým ateliérom ATRIUM

VZDELANIE
1998 – 2004
Stavebná fakulta, katedra architektúry
Technická univerzita v Košiciach
1994 – 1998
Stredná priemyselná škola stavebná
Liptovský Mikuláš