Lékárna

LS_viz

LS_poh1

Navržený objekt je třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. První podzemní podlaží tvoří místnost pro příjem léků, sklad léků a samostatný vstup pro personál. První nadzemní podlaží pozůstává z kanceláře, prodejny a příslušného sociálního zázemí. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází příprava léků, toaleta s umyvadlem, umývárna, denní místnost a šatna. Jednotlivá podlaží jsou propojena dvouramenným schodištěm. Objekt má dva vstupy z okolního terénu. Jeden v úrovni prvního podzemního podlaží pro zaměstnance a příjem zboží. Druhý slouží jako bezbariérový přístup pro zákazníky z okolního chodníku přímo do prodejny. Nosná konstrukce objektu je železobetonová monolitická.

Projekt
2011
Realizace
2012
Místo
Štěchovice