Lekáreň

LS_viz

LS_poh1

Navrhnutý objekt je trojpodlažny s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami. Prvé podzemné podlažie tvorí miestnosť pre príjem liekov, sklad liekov a samostatný vstup pre personál. Prvné nadzemné podlažie pozostáva z kancelárie, predajne a príslušného sociálného zázemia. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádza príprava liekov, toaleta s umyvadlom, umyváreň, denná miestnosť a šatňa. Jednotlivé podlažia sú propojené dvojramenným schodiskom. Objekt má dva vstupy z okolného terénu. Jeden v úrovni prvého podzemného podlažia pre zamestnancov a príjem tovaru. Druhý slúží ako bezbariérový prístup pre zákazníkov z chodníku priamo do prodajne. Nosná konštrukcia objektu je železobetonová monolitická.

Projekt
2011
Realizacácia
2012
Miesto
Štěchovice