Venkovní učebna

CK_1

(Varianta_1 _ -2. Podla236355)

Navrhovaný objekt venkovní učebny je tvořen ocelovou kostrou opláštěnou dřevěným obkladem. Vzhled objektu je minimalistický, aby zapadl do parkového prostoru a svým vzhledem nerušil stávající výstavbu. Začlenění do stávající výstavby je docíleno rovněž návrhem zatravněné střechy a zatravněné svislé stěny. Zatravněná střecha bude viditelným prvkem ze všech oken objektu školy. Vzhledem k tomu, že se uvažuje s výukou v učebně pouze za příznivého počasí, návrh neuvažuje s bočními výplněmi v delších stranách stěn. Téměř rovná střecha zajišťuje pokud možno minimální zastínění oken do tělocvičny v základní škole.

Projekt
2014
Realizace
2015
Místo
Česká Kamenice
Spolupráce s
XG 28