Trieda v prírode

CK_1

(Varianta_1 _ -2. Podla236355)

Navrhovaný objekt triedy v prírode je tvorený ocelovou kostrou opláštenou dreveným obkladom. Vzhľad objektu je minimalistický, aby zapadol do parkového priestoru a svojím vzhľadom nerušil súčasnú výstavbu. Začlenenie do existujúcej výstavby je tak isto docielené návrhom zatrávnenej strechy a zatrávnenej zvislej steny. Zatravnená strecha bude viditeľným prvkom zo všetkých okien objektu školy. Vzhľadom k tomu, že sa uvažuje s výukou iba za priaznivého počasia, návrh neuvažuje s bočnými výplňami v dlhších stranách stien. Takmer rovná strecha zaisťuje pokiaľ možno minimálné zatienenie okien do telocvične v základnej škole.

Projekt
2014
Realizácia
2015
Miesto
Česká Kamenice
Spolupráca s
XG 28