Železničná nemocnica

ZN_01

 

ZN_03

P:161 Zeleznicni nemocnice Italska100 cad110607�1 1np_var1 7

Predmetom rekonštrukcie je jedno podlažie nemocnice. Nachádzajú sa v ňom laboratóriá s ordináciou na odbery krvy, ambulancia všeobecného lekára, čakáreň, sociálne zariadenia, kancelárie a denná miestnosť pre zamastnancov. Zo vstupnej haly je piama nádväznosť na recepciu, kde je stála služba. V tejto vstupnej hale je miesto, ktoré slúži pre čakajúcich. Sú tu umiestnené orientačné panely a informačné zariadenia. Vstupná hala je centrálným priestorom, z ktorého sú sprístupnené všetky ucelené funkčné prevádzky, hala naväzuje na hlavné schodistko a výťahy.

Projekt
2012
Realizácia
2013
Miesto
Praha
Spolupráca s
7s
Foto
7s