Rodinný dom Jasná

J

SP_Jasna_terasy_07 _ 1. Podlaží

SP_Jasna_terasy_07 _ 0. Podlaží

Nezastavaný stavebný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Demänovská dolina. Terén pozemku je svahovitý, orientovaný na juhozápad. Novostavba rodinného domu je navrhnutá ako dvojpodlažná. Hlavný vstup do objektu je v úrovni druhého nadzemného podlažia s prístupom na obslužnú komunikáciu. V tomto podlaží sa nachádzajú obytné miestnosti a hygienické zázemie domu. Prvé nadzemné podlažie je zapustené do terénu a je tvorené dennou obytnou časťou domu, ktorá je prepojená s terasou. Z celej miesnosti je cez sklenené steny umožnený výhľad do údolia.

Projekt
2012
Realizácia
2016
Miesto
Demänovská Dolina